Градът | 11 Юни 2021, 14:38

КСБ: Да бъдат разплатени задълженията към строителния сектор

Декларация на Камарата на строителите в България