Градът | 10 Февруари 2020, 07:24

KPMG Emerging Trends in Infrastructure: Инфраструктура, управление на данни и устойчиво развитие

Някои правителства вече усърдно работят по създаване на нови цифрови модели за подобряване на инфраструктурата