Градът | 21 Юли 2021, 14:01

Конкурс за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в градската среда на главната пешеходна алея в Брацигово

Краен срок: 1 септември 2021 г.