Светла Добрева | 29 Април 2020

Китайска, турски и български фирми са кандидати за изграждането на тунела под Шипка

Индикативната стойност на поръчката е 267 225 010 лв. без ДДС

Обратно нагоре ↑