Николай Тодоров | 26 Април 2019

Камарата на строителите в България: Още промени в ЗУТ и ЗОП, търсим качествени работници

Централният професионален регистър на строителя вече е електронен

Обратно нагоре ↑