Николай Тодоров | 26 Април 2019, 06:09

Камарата на строителите в България: Още промени в ЗУТ и ЗОП, търсим качествени работници

Централният професионален регистър на строителя вече е електронен