Светла Добрева | 12 Февруари 2019, 15:06

Избрани са изпълнители за модернизация на жп гарите Подуяне, Искър и Казичене

Проектът се финансира от ОПТТИ 2014-2020 и е на стойност 7,4 млн. лв.