Светла Добрева | 13 Юни 2019, 10:57

Инж. Галина Василева: В процес на разработване е вариант на ОП „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Забавянето на проектите „Елин Пелин-Костенец“ и Лот 3.2 от АМ „Струма“, подлага на риск усвояването на бюджета на приоритетни оси 1 и 2 на ОПТТИ