Светла Добрева | 15 Ноември 2019, 16:08

Инвестиции за 3 млрд. лв. се планират по Оперативна програма за развитие на регионите 2021-2027

Първият проект по програмата се очаква да е готов в края на март 2020 г.