Градът | 02 Септември 2020, 15:04

Индустриална зона „Загоре“ има акт 15

Втори инвеститор е подписал предварителен договор, търсят се нови терени за разширение