Градът | 10 Февруари 2021, 05:08

Групата на ЕИБ е предоставила 443 млн. евро на българската икономика през 2020 г.