Мария Иванова | 05 Юли 2019, 15:51

Форум „Таляна“ във Варна: Повече за развитието на креативни квартали в България