Градът | 18 Септември 2020, 05:01

Фондовете за градско развитие ще отпускат оборотни средства на частни инвеститори по ОПРР

Управляващият орган на програмата увеличава възможностите за бизнеса в отговор на кризата с COVID-19