Светла Добрева | 21 Февруари 2020, 07:49

Фонд на фондовете стартира нов финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“

Бюджетът на инструмента е почти 50 млн. лв., като се очаква да бъде привлечено допълнително частно съфинансиране