Мая Ковачева | 29 Април 2020, 09:06

Финансират ремонта на бул. „Тодор Каблешков“ и бул. „Филип Кутев“ с инвестиционен заем?