Мая Ковачева | 12 Февруари 2020, 09:25

fDi Intelligence: София е в топ 3 на градовете на бъдещето