Светла Добрева | 08 Октомври 2019, 09:43

ЕС въвежда по-строги правила за управление на пътната безопасност

С приетата преработена директива ще се гарантира по-добро проектиране и поддържане на пътищата, тунелите и мостовете