Градът | 19 Юли 2021, 05:15

ЕС ще наложи санкции за нерекултивирани 45 общински депа