Градът | 09 Декември 2020, 15:47

ДЗЗД „АМ СТРУМА – 3.2.2.“ с участието на ГБС ще изпълнява лот 3.2.2 от АМ "Струма"