Градът | 10 Октомври 2019, 11:58

Джи Пи Груп АД и Български туристически съюз стартират нов съвместен проект

Предвижда се възстановяване на туристическата маркировка на българската част от европейско трасе Е4, позната още като „Петте планини“