Светла Добрева | 12 Юни 2019, 08:12

Две оферти за изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“ за 351,6 млн. лева