Градът | 25 Февруари 2021, 05:56

Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър