Градът | 04 Март 2021, 05:08

До 22 март се подават заявки в търга за 5 км от югоизточния обход на Пловдив за 50 млн. лв.