Николай Тодоров | 26 Февруари 2020, 11:12

Дискутират Борисовата градина: пешеходен достъп, паркинги, нови строежи и частни имоти