Градът | 25 Март 2021, 05:12

Четири ценови оферти за проектиране и строителство на тунела под Шипка