Светла Добрева | 09 Януари 2020, 11:53

„Булгартрансгаз“ ЕАД се включи в проекта за нов LNG терминал в Гърция

Това е поредна значима стъпка за реализиране на цялостната концепция за газов хъб „Балкан“