Светла Добрева | 15 Юни 2019, 07:29

Близо 3 млрд. евро се инвестират в българските региони

Предприемат се сериозни мерки за превъзмогване на дисбаланса между Севера и Юга с подобряване на инфраструктурата, градската среда и насърчаване на инвестициите