Градът | 09 Септември 2020, 05:01

България трябва да излезе от комфортния модел на усвояване на структурни фондове

30 млрд. евро от Фонда за справедлив преход ще бъдат инвестирани през 2021 и 2022 г.