Градът | 06 Декември 2019, 11:36

България има представител в Международната асоциация на капитаните на пристанищата

Членството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в IHMA дава възможност за непрекъснато проследяване на новостите в областта на управлението на корабния трафик