Николай Тодоров | 05 Септември 2019, 10:18

Бизнесът и столичният кмет: Приоритетни са пътната инфраструктура, паркирането и зелената среда