Градът | 10 Май 2021, 16:51

Банка ДСК и VISA си партнират във внедряването на безконтактни разплащания в градския транспорт на София