Градът | 06 Декември 2018, 12:14

Автомобилите над 3.5 т ще могат да плащат тол такса предварително за заявен маршрут

Правителството прие Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние