Милена Василева | 08 Март 2019, 08:00

Арх. Здравко Здравков: Задачата ни е да преодолеем контраста между севера и юга

Четете в брой 1/2019 на сп. ГРАДЪТ