Светла Добрева | 16 Април 2019, 10:27

Арх. Виктор Бузев: Паметник на културата ще бъде преместен заради пробива на ул. “Ал. Рачински” във Варна

Комисията по архитектура към Общинския съвет одобри ПУП-ПРЗ за разширението на улицата