Светла Добрева | 17 Януари 2020, 12:18

Арх. Димитър Ахрянов: Сформираме мултидисциплинарен екип за "Визия за Пловдив"