Светла Добрева | 28 Октомври 2019, 07:30

АПИ обяви тръжна процедура за изграждане на тунел под връх Шипка

Инженеринговата поръчка е с прогнозна стойност 267 225 010 лв. без ДДС, финансирането ще е от новата ОП „Транспортна свързаност“ 2021-2027