Академия ГРАДЪТ 2019 | 17 Септември 2019, 09:11

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за развитие на ж.к. "Експериментален", София

Христо Христов и Мартин Митков, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)