Академия ГРАДЪТ 2019 | 17 Септември 2019, 09:48

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за Градска мина за храна, Лондон

Иван Дюлгерски, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)