Градът | 09 Октомври 2019, 16:03

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е определена за обект със стратегическо значение

Свързани статии