Градът | 02 Декември 2019, 08:03

9 оферти в търг за разширен проект на АМ „Черно море“ за 14.4 млн. лв.