Светла Добрева | 10 Април 2020, 10:13

6 нови разрешения за строеж са издадени от МРРБ след 13 март

Предстои издаване на разрешение за строеж за два участъка с обща дължина близо 13 км от проекта за модернизация на пътя Калотина – СОП