Светла Добрева | 16 Април 2020

3.1 млрд. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са достъпни за кандидатстване

Към момента по програмата са модернизирани над 1,8 млн. кв. м градски пространства, 120 училища, 13 университета

Обратно нагоре ↑