Светла Добрева | 16 Март 2020, 10:01

2 млн. лв. по ОПРР за подобряване на безопасността на движението по пътищата

Бенефициент е ДА „Безопасност на движението по пътищата“