Светла Добрева | 24 Март 2020, 10:37

18  приоритета за развитие на шестте района в страната до 2027 г.

Иновации, образование и по-добра свързаност залага МРРБ в новите регионални схеми за пространствено развитие