Светла Добрева | 14 Март 2019, 10:26

110,8 млн. лв. ще бъдат инвестирани във ВиК инфраструктура в област Шумен

В напреднала фаза е подготовката за изграждане на нова пречиствателна станция за питейни води на областния град