Градът | 08 Февруари 2019, 09:42

11 оферти за рехабилитацията на 17 км пътища в Северна България

Индикативната стойност на поръчката е 10 361 134 лв. без ДДС