Светла Добрева | 27 Декември 2019, 10:33

10 големи съоръжения на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ са ремонтирани през 2019 г.

Стойността на вложените средства е близо 65,3 млн. лв.