Инфраструктура

Визия за София 2050: Качествена градска среда за по-здравословен град

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТВ миналия брой започнахме серия от материали в партньорство с екипа на “Визия за София”, представящи преглед на посоките, целите и мерките за дългосрочното развитие на Столичната...

01 Юли 2020, 12:02

Страници