Инфраструктура

Наредба урежда контрола и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за условията, контрола и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.Приемането...

23 Януари 2020, 12:52

Страници