Инфраструктура

Работим по система за управление на пътищата

За да улесним строителите и проектантите в областта на пътното строителство, ние сме подготвили техническа спецификация, която е обобщен документ на изискванията към материалите и изпълнението на всеки вид работа в пътното строителство за различните класове пътища, казва Лазар Лазаров, директор на Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти.

26 Юли 2011

Страници

Обратно нагоре ↑