Инфраструктура

Проф. Цвети Даковски: Мостовете за него са съдба

Най-важното, което особено високо ценя у проф. Божидар Янев, е обстоятелството, че той е готов винаги да помогне не само на факултета, но и на специалистите у нас, казва деканът на Строителния факултет в УАСГ рроф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски.

26 Юли 2011, 10:46

Страници