Инфраструктура

Осем фирми играха за лот 2 на магистрала "Тракия"

До 60 дни от отварянето на техническите оферти комисията трябва да е свършила своята работа, като в този период трябва да бъдат отворени и ценовите предложения, запечатани в отделни пликове.

25 Юли 2011, 11:23

Страници